ติดต่อเรา | Contact Us

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

ส่วนอินโดจีน

 

             โทรศัพท์  :   055 303 411, 055 000 386-7

             Fax สำนักอธิการบดี : 055 000 391

             สมัครเรียน และข้อมูลการศึกษาต่อ       114

             สำนักอธิการบดี                                  113

             สำนักวิชาการ                                     115

             สำนักทะเบียนและประมวลผล              111

             สำนักประกันคุณภาพการศึกษา            116

             ชำระค่าธรรมเนียม, ค่าเทอม และ อื่น ๆ 100

 

            

 

© 2016 Phitsanulok University.