ติดต่อเรา

ประกาศขณะนี้มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้ย้ายส่วนสำนักงานทั้งหมดมายังที่ตั้งแห่งใหม่บริเวณ 4 แยกอินโดจีน

ที่อยู่

    มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

    93 หมู่ 5 ตำบล สมอแข

    อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

    65000

 

หมายเลขโทรศัพท์ 055000386-7

หมายเลขโทรสาร 055000391

 


พิมพ์