ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการระบบ wireless internet ในบริเวญดังต่อไปนี้

ส่วนในเมือง

อาคารปรางค์ทอง[V&P]

ชั้นที่ 1 บริเวณ โรงอาหาร

ชั้นที่ 2 บริเวณ หน้าห้องการเงิน

ชั้นที่ 3 บริเวณ ระหว่างห้องคณะบัญชี และคณะบริหารธุรกิจ

ชั้นที่ 4 บริเวณ ห้องคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นที่ 5 บริเวณห้องคณะนิติศาสตร์

 

หอพักศิริวิทย์

ชั้นที่ 2 บริเวณโถงทางเดิน

 

ส่วนอินโดจีน

อาคารเรียน[PU]

ชั้นที่ 1 บริเวณ โรงอาหาร

ชั้นที่ 2 บริเวณ ห้องเรียนรวม

ชั้นที่ 3 บริเวณ หน้าห้องรับรอง

ชั้นที่ 4 บริเวณ หน้าห้องพักอาจารย์

ชั้นที่ 5 บริเวณ โถงทางเดินหน้าห้องน้ำ

ชั้นที่ 6 บริเวณ หอพักนักศึกษาชาย

โรงยิม[GYM]

บริเวณ ระหว่าง โรงอาหารกับโรงยิม

หอประชุม 100 ปี[Pasard Hall]

จุดที่ 1 บริเวณหน้าเวที

จุดที่ 2 บริเวณทางเข้าประตูหลัก

หอพักหญิง[Lady Dorm A]

ชั้นที่ 1 บริเวณกึ่งกลางทางเดิน

ชั้นที่ 2 บริเวณ ปีกซ้ายและปีกขวา

ชั้นที่ 3 บริเวณกึ่งกลางทางเดิน

ชั้นที่ 4 บริเวณ ปีกซ้ายและปีกขวา

ชั้นที่ 5 บริเวณกึ่งกลางทางเดิน

เรือนรับรอง[Guest House]

ห้องโถงรับรอง

© 2016 Phitsanulok University.