l การบริหาร l การวิจัย l การศึกษา l

 
 
   
HOT LINK :
บริการนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคสมทบ
ตรวจสอบผลการเรียน (เสาร์ - อาทิตย์)
ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบเทียบโอนรายวิชา
ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556
การกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ศิษย์เก่า
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
แบบตอบรับเข้ารับปริญญาบัตร 2555
PLU Service
แบบฟอร์มขอใช้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ระบบจัดเก็บรายงานการประชุม
ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
วางแผนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
แบบฟอร์มคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
วารสารวิชาการ
สหกิจศึกษา
e-learnning for MOU
หนังสือรับรอง
แบบฟอร์มใบสมัครงาน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ใบสมัครเรียนปริญญาตรี
ใบสมัครเรียนปริญญาโท
แบบฟอร์ม ประวัติผลงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
แบบฟอร์มกรอกประวัติอาจารย์
แบบประเมิน สมศ.(สำหรับนักศึกษา)
แบบประเมิน สมศ.(สำหรับบุคลากร)
 
 

ระเบียบการชำระค่าเล่าเรียนใหม่

ประกาศการชำระเงิน นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาที่ชำระเงินสด ปีการศึกษาเทอม 1/56 ให้มารับบัตรเข้าห้องสอบ ณ ห้องการเงิน(ด้านรับ) ชั้น 2 (ส่วนใน) นักศึกษาที่กู้ยืม(กยศ.) ให้ไปรับบัตรเข้าห้องสอบ ณ ห้องกองทุน ชั้น1 (โรงอาหาร) ส่วน นักศึกษาเงินสดที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ให้มาชำระเงินก่อนสอบปลายภาค 1/56

กพ. รับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบรรณารักษ์ ประจำสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จำนวน 2 อัตรา >>เอกสารแนบ<<
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติซรางวัลดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2557 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 [25 March 2014]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ English Conversation Project และการแบ่งกลุ่มเรียน เริ่มวันที่ 3 มีนาคม 2557 ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.30-17.30น. ทุกวันจันทร์ และวันพุธ เอกสารแนบ [3 March 2014]
แจ้งกำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2556 / ถ่ายรูปชุดครุยสถาบัน [ 20 April 2007 00:35:18]
แจ้งผู้ที่สนใจ เนื่องด้วยสำนักงานจัดางานจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30-16.00 น.ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร [ 19 April 2007 23:48:50]
คำสั่ง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ 001/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2556 [ 21 April 2007 06:50:34]
เอกสารประกอบการประชุมสามัญ ประจำเดือน ธันวาคม 2556 (สรุปแบบประเมินความพึงพอใจงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) [ 24 December 2013 11:19:13]
(ร่าง) คำสั่ง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2556 [ 24 December 2013 11:12:25]
ในวันพุธที่ 25ธ.ค.56 เวลา 13.30น.ขอเชิญบุกคลากร มพล.ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมเรื่องงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ ห้องประชุม V&P4/12-13 (สำนักอธิการบดี) [ 20 December 2013 14:13:25]
ในวันเสาร์ที่ 21 ธ.ค.56 เวลา09.00น. ขอเชิญบุคลากร มพล.ทุกท่าน มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเพื่อรับการตรวจประเมิน สมศ. และจัดทำSAR โดยแต่งกายด้วยชุดสูท [ 20 December 2013 14:10:31]
ประกาศ ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมฯ รหัส 564 ส่งสำเนาใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2557 (งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) [ 18 December 2013 11:42:52]

     *** แจ้งนักศึกษา บัณฑิต สามารถโอนเงินเพื่อชำระค่าเทอมของ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้ที่ เลขที่บัญชี 980-3-26279-3 ชื่อบัญชี วิทยาลัยพิษณุโลก ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีพิษณุโลก  ***
     *** แจ้งนักศึกษา Hybrid สามารถโอนเงินเพื่อชำระค่าเทอมของ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้ที่ เลขที่บัญชี 981-1-92521-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีพิษณุโลก  ***


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เปิดเรียนภาค เรียนเสาร์ - อาทิตย์ รุ่นแรก เดือนตุลาคม 2556 รับจำนวนจำกัด สนในติดต่อ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โทร 055-303411

   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .
 
 
 
 
You're visitor number
Website counter
Server Monitoring Software by PRTG Network Monitor
   
Copyright 2009 Phitsanulok University, All right reserved
Phitsanulok University, 693 Mittapab Rd.,Maung, Pitsanulok Thailand, 65000 Tel. 055-303411