l หน้าหลัก l การบริหาร l การวิจัย l การศึกษา l

 
HOT LINK :
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว :
สำนักวิชาการจัดบรรยายหลักเกณฑ์การเทียบโอน ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 สำนักวิชาการจัดบรรยายหลักเกณฑ์การเทียบโอน ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 4 เวลา 13.00 น. ให้อาจารย์ทุกท่านเข้าฟังโดยพร้อมเพียงกัน
รายละเอียด  

สำนักวิชาการจัดบรรยายหลักเกณฑ์การเทียบโอน ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 4 เวลา 13.00 น. ให้อาจารย์ทุกท่านเข้าฟังโดยพร้อมเพียงกัน

 


>>เอกสารแนบ<<
ประกาศเมื่อวันที่:
8 July 2011 10:20:20
 
 
   
Copyright 2009 Phitsanulok University, All right reserved
Phitsanulok University, 693 Mittapab Rd.,Maung, Pitsanulok Thailand, 65000 Tel. 055-303411