นักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลกได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง(มรฎ.อุตรดิตถ์​)

กิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 นักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก เดินทางเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง(มรฎ.อุตรดิตถ์​)