นักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลกได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง(มรฎ.อุตรดิตถ์​)

วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 นักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก เดินทางเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง(มรฎ.อุตรดิตถ์​) Read More…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัญฑิตปีการศึกษา 2565

Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดแววความเป็นครู เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 Read More…

มอบเงินช่วยเหลือ(หนองบัวลำภู)

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดย ดร.สุนทร รักเลี้ยง อุปนายกมหาวิทยาลัย พิษณุโลก ผศ.ดร.มานพ เกตุเมฆ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.ประชุRead More…