ประกาศ เรื่องการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประกาศนียบัตรบัณฑิต2563(ใหม่covid-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลกเรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูปีการศึกษา 2563
      ตามประกาศมหาวิทยาลัยพิRead More…

เลื่อนสอบ ป.บัณฑิต

ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลกเรื่อง การเลื่อนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563…………………………………………………….
ตามปรRead More…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และห้องสอบ ป.บัณฑิต2563

         ตามที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่Read More…