ประกาศ เรื่องการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประกาศนียบัตรบัณฑิต2563(ใหม่covid-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลกเรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูปีการศึกษา 2563
      ตามประกาศมหาวิทยาลัยพิRead More…

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยพิษณุโลกเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. จำนวนที่รับนักศึกRead More…

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้รับการรับรองวิทยถานะ(รอบ2562-2567)

มหาวิทยาลัยพิษณุโลกได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ว่ามีระดับคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาRead More…

มหาวิทยาลัยพิษณุโลกเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบันฑิต (คณะนิติศาสตร์)หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว(คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์)หลักสูRead More…

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

@media only screen and (min-width: 1000px) and (max-width: 5000px){body.kc-css-system .kc-css-2817234{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-593155{width: 50%;}} ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศRead More…