ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่อง การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เอกสารแนบ 1. ประกาศมหาวิทยาลัยDownload 2. หนังสือเวียนแจ้งมหาบัณฑิตDownload 3. แบบตอบรับเข้าศึกษาต่อDownload 4. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท(บริหารการRead More…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2563       ตามประกาศมหาวิทยาลัRead More…

ประกาศ เรื่องการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประกาศนียบัตรบัณฑิต2563(ใหม่covid-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลกเรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูปีการศึกษา 2563
      ตามประกาศมหาวิทยาลัยพิRead More…

เลื่อนสอบ ป.บัณฑิต

ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลกเรื่อง การเลื่อนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563…………………………………………………….
ตามปรRead More…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และห้องสอบ ป.บัณฑิต2563

         ตามที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่Read More…

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยพิษณุโลกเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. จำนวนที่รับนักศึกRead More…

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้รับการรับรองวิทยถานะ(รอบ2562-2567)

มหาวิทยาลัยพิษณุโลกได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ว่ามีระดับคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาRead More…