ประกาศเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2567 (สำรอง ครั้งที่ 2)

ประกาศที่เกี่ยวข้องการรับสมัคร ประชาสัมพันธ์
ประกาศ001_เรียกสำรอง-ป-บัณฑิต67-ครั้งที่2