ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศที่เกี่ยวข้องการรับสมัคร

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยพิษณุโลกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ประจำปีกรศึกษา 2561 เริ่มเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวน 60 คน กำหนดการรับสมัครแบบละเอียดสามารถอ่านได้จากประกาศรับสมัครนักศึกษาด้านล่างนี้

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 กันยายน 2561 เท่านั้น(สมัครด้วยตนเอง)

ประกาศฉบับเต็ม

ใบสมัคร