มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้รับการรับรองวิทยถานะ(รอบ2562-2567)

Hot news ข่าวสั้น ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพิษณุโลกได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ว่ามีระดับคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐานและสามารถประสาทปริญญาบัตรในระดับชั้นปริญญาได้ดังเอกสารแนบด้านล่าง

เอกสารแนบ