รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัญฑิตปีการศึกษา 2565

re_sch_gcert2565

ประกาศรับสมัคร(ขยายเวลา)
ประกาศรับสมัคร